Obor činnosti

  • Komplexní činnost v oblasti dopravního zabezpečení
  • Pronájem dopravního značení a zařízení
  • Prodej dopravního značení a zařízení včetně montáže
  • Vodorovné dopravní značení
  • Městské informační systémy a informační systémy v budovách, areálech apod.
  • Městský mobiliář
  • Obytné zóny, cyklistické a pěší stezky, zpomalovací prahy, dopravní zrcadla
  • Poradenská činnost v oblasti dopravního zabezpečení
  • Pasportizace dopravního značení