top
menu  
Nabídka půjčovny dopravního značení a zařízení

Podmínky a přednosti půjčování dopravního značení a zařízení

  • možnost zapůjčení dopravního značení a zařízení formou nájmu za výhodné ceny. U stálých zákazníků poskytujeme množstevní slevy.
  • možný dovoz a instalace na místo určení podle dispozice zákazníka.

S každým zákazníkem je sepsána smlouva, ve které jsou podrobně specifikovány požadavky zákazníka na poskytované služby a zároveň povinnosti obou smluvních stran. Úroveň cen, za jakých je dopravní značení a zařízení půjčováno, závisí na době nájmu a na tom, zda se jedná o stálého zákazníka nebo nahodilého zákazníka.

Použité dopravní značení a zařízení vyhovuje všem náročným požadavkům a normám (je vyráběno z plastů a recyklovaného gumy s minimálním podílem kovových prvků a je polepeno vysoce reflexní folií, zajišťující jeho výraznou viditelnost za všech povětrnostních podmínek). Dopravní značky jsou vyrobeny z FeZn plechu,rovněž tak sloupky na dopravní značky. Použité folie jsou rovněž vysoce reflexní a zajišťují tak všechny požadavky kladené na dopravní značky dané platnými normami.

Podmínky poskytnutí služby je:

  • předání závazné objednávky
  • podepsání smlouvy o pronájmu
  • podepsání dodacího listu
  • u nových zákazníků složení zálohy dle dohody

Stálým zákazníkům nabízíme možnost uzavření individuálních dlouhodobých smluv na pronájem dopravního značení a zařízení. Tyto smlouvy přinášejí našim odběratelům výrazné ekonomické přínosy formou smluvních slev nejenom na pronájem, ale i na dodávky např.dopravního značení.
Smlouvy se uzavírají na jeden rok a automaticky se obnovují, pokud je jedna ze smluvních stran nevypoví.
Této možnosti již využilo několik desítek našich obchodních partnerů, kteří se trvale přesvědčují o její výhodnosti.


® Copyright 2004 - 2005 Počítadlo přístupů Design by Počítače A-Z