top
menu  
Dopravní značky

      Dopravní značky se vyrábí ve více provedeních a typech, které se od sebe liší konstrukcí a materiály použitými k jejich výrobě. Zákazník má možnost najít vhodný kompromis mezi provedením, životností a cenou.

      Všechny typy a provedení dopravních značek jsou z hlediska rozměrů, konstrukce a užití retroreflexních materiálů v souladu s příslušnými technickými normami. V odpovídajícím provedení mohou být osazeny na všech pozemních komunikacích v ČR, včetně dálnic, rychlostních silnic a silnic s mezinárodním provozem. Splňují všechny předepsané podmínky jak pro užití v obci, tak i mimo obec.Konstrukce dopravních značek

Typ L - značka celolisované konstrukce s dvojitým ztužujícím ohybem po celém obvodu značky. Konkrétní provední tohoto typu značky se může lišit ve volbě použitého materiálu:
   a) ocelový pozinkovaný plech vhodný pro běžné značky
   b) hliníkový plech - vhodný pro běžné značky s s dlouhodobou životností

TYP LA - velkoplošná značka vyrobena z Al lamel nebo z ocelových pozinkovaných lamel. Používá se u značek, jejichž rozměr přesahuje 1,5 m.

Jednotlivé typy značek se dále liší druhem retroreflexní folie, z které je vyrobena činná plocha značky. Dle měrného součinitele svítivosti nabízíme retroreflexní folie ve 3 typech:

  • Třída 1 /EG/ - minimální životnost 7 let
  • Třída 2 /HIG/ - minimální životnost 10 let
  • Třída 3 /DG/ - mikroprizmatická folie, minimální životnost 10 let  • ® Copyright 2004 - 2005 Počítadlo přístupů Design by Počítače A-Z